Chính sách Hủy Dự án dịch thuật, phiên dịch tại Dịch Thuật Số 1

Dịch Thuật Số 1 luôn nỗ lực không ngừng nhằm cung cấp các dịch vụ dịch thuật và phiên dịch chất lượng cao, đảm bảo đáp ứng mọi yêu cầu và kỳ vọng của Quý khách hàng. Để xây dựng một môi trường làm việc chuyên nghiệp và công bằng, chúng tôi xin giới thiệu chính sách hủy dự án dịch thuật, phiên dịch được thiết kế để bảo vệ lợi ích của cả khách hàng và công ty: