Ngôn ngữ và văn hóa được đan xen với nhau. Một ngôn ngữ cụ thể thường đại diện cho một nhóm người cụ thể. Khi bạn tương tác với một ngôn ngữ khác, điều đó có nghĩa là bạn cũng đang tương tác với văn hóa sử dụng ngôn ngữ đó. Bạn không thể hiểu một nền văn hóa mà không trực tiếp tiếp cận với ngôn ngữ của nó.

Khi bạn học một ngôn ngữ mới, nó không chỉ liên quan đến việc học bảng chữ cái, sắp xếp từ và các quy tắc ngữ pháp, mà còn học về phong tục và hành vi của xã hội cụ thể. Khi học hoặc dạy một ngôn ngữ, điều quan trọng là văn hóa nơi ngôn ngữ thuộc về nó được tham chiếu, bởi vì ngôn ngữ bám sâu vào văn hóa.

Sử dụng ngôn ngữ

Phức tạp là một thuật ngữ mà bạn có thể sử dụng để mô tả thông tin liên lạc của con người vì phi ngôn ngữ được sử dụng để truyền tải thông điệp. Phi ngôn ngữ là đặc trưng cho một nền văn hóa, do đó giao tiếp với các nhóm dân tộc khác có thể dẫn đến hiểu lầm.

Sử dụng ngôn ngữ

Khi bạn lớn lên trong một xã hội cụ thể, không thể tránh khỏi việc học những cái nhìn, cử chỉ và những thay đổi nhỏ về giọng nói hoặc giọng điệu và các công cụ giao tiếp khác để nhấn mạnh hoặc thay đổi những gì bạn muốn làm hoặc nói. Những kỹ thuật giao tiếp cụ thể của một nền văn hóa được học chủ yếu bằng cách bắt chước và quan sát mọi người, ban đầu từ cha mẹ và người thân ngay lập tức và sau đó từ bạn bè và những người bên ngoài vòng tròn gia đình gần gũi.

Ngôn ngữ cơ thể, mà còn được gọi là kinesics, là loại ngôn ngữ rõ ràng nhất. Đó là những tư thế, cách diễn đạt và cử chỉ được sử dụng như một kiểu phi ngôn ngữ. Tuy nhiên, cũng có thể thay đổi ý nghĩa của các từ khác nhau bằng cách thay đổi chữ viết hoặc tông giọng.

Mối quan hệ tương đồng về văn hóa và ngôn ngữ

Cụm từ, ngôn ngữ là văn hóa và văn hóa là ngôn ngữ thường được đề cập khi ngôn ngữ và văn hóa được thảo luận. Đó là bởi vì cả hai có một mối quan hệ tương đồng mặc dù phức tạp. Ngôn ngữ và văn hóa phát triển cùng nhau và ảnh hưởng lẫn nhau khi chúng phát triển. Sử dụng bối cảnh này, Alfred L. Krober, một nhà nhân chủng học văn hóa đến từ Hoa Kỳ nói rằng nền văn hóa bắt đầu từ khi ngôn ngữ của một dân tộc xuất hiện và từ đó, sự phát triển của một trong hai yếu tó đã dẫn dắt cái còn lại phát triển hơn nữa.Mối quan hệ giữa ngôn ngữ và văn hoá

Nếu văn hóa là kết quả của sự tương tác của con người, các hành vi giao tiếp là biểu hiện văn hóa của họ trong một cộng đồng cụ thể. Ferruccio Rossi-Landi, một nhà triết học đến từ Ý có công việc tập trung vào triết học, ngữ học và ngôn ngữ học nói rằng cộng đồng nói được tạo thành từ tất cả các thông điệp được trao đổi với nhau bằng một ngôn ngữ nhất định, được hiểu bởi toàn xã hội. Rossi-Landi nói thêm rằng trẻ nhỏ học ngôn ngữ và văn hóa của chúng từ xã hội chúng được sinh ra. Trong quá trình học, chúng cũng phát triển khả năng nhận thức của chúng.

Theo giáo sư Michael Silverstein, người dạy tâm lý học, ngôn ngữ học và nhân học tại Đại học Chicago, áp lực giao tiếp của văn hóa đại diện cho các khía cạnh của thực tế cũng như kết nối các bối cảnh khác nhau. Nó có nghĩa là việc sử dụng các biểu tượng đại diện cho các sự kiện, danh tính, cảm xúc và niềm tin cũng là phương pháp đưa những điều này vào bối cảnh hiện tại.

Ảnh hưởng đến cách mọi người nghĩ

Nếu bạn đã quen thuộc với nguyên tắc tương đối ngôn ngữ, nó nói rằng cách mọi người nghĩ về thế giới bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ngôn ngữ mà mọi người sử dụng để thảo luận về nó. Nhà ngôn ngữ học người học Edward Sapir của Hoa Kỳ nói rằng thói quen ngôn ngữ của các nhóm người cụ thể đã xây dựng thế giới thực. Ông nói thêm rằng không có hai ngôn ngữ nào tương tự theo cách mà chúng đại diện cho một xã hội. Thế giới cho mỗi xã hội là khác nhau. Trong phân tích, điều này có nghĩa là nói một ngôn ngữ có nghĩa là người đó đang giả định một nền văn hóa. Biết một nền văn hóa khác, dựa trên nguyên tắc này, là biết ngôn ngữ cụ thể của nó. Giao tiếp là cần thiết để sống những giải thích và biểu diễn của thế giới đó.

Tương tác giữa các nền văn hóa

Điều gì có thể xảy ra nếu có sự tương tác giữa hai nền văn hóa? Trong bối cảnh hiện tại, các nền văn hóa có sự tương tác với nhau đã trở lên rất phổ biến. Giao tiếp là điều cần thiết cho bất kỳ người nào muốn hiểu và làm bạn với những người có nền tảng và niềm tin khác biệt rất nhiều với chính họ.

Bản sắc văn hóa có thể được đánh dấu bằng ngôn ngữ, mặc dù ngôn ngữ có thể được sử dụng để ám chỉ quá trình và sự phát triển khác, như khi ý định được giải thích bằng ngôn ngữ của một người nói cụ thể. Một ngôn ngữ cụ thể đề cập đến một nhóm văn hóa cụ thể.

Giá trị, giả định cơ bản, quy ước hành vi, niềm tin và thái độ được chia sẻ bởi một nhóm dân tộc tạo nên những gì chúng ta gọi là văn hóa. Tập hợp các thuộc tính này ảnh hưởng đến hành vi của từng thành viên trong nhóm và cách diễn giải của họ về ý nghĩa của hành vi được thể hiện bởi mỗi thành viên.

Tập hợp các thuộc tính của một nền văn hóa được thể hiện thông qua ngôn ngữ. Ngôn ngữ cũng được sử dụng để trỏ đến các đối tượng duy nhất cho một nền văn hóa cụ thể.

Tất cả điều này có nghĩa là việc học và dạy một ngôn ngữ khác là điều cần thiết cho giao tiếp và hợp tác quốc tế. Kiến thức về các ngôn ngữ khác tạo điều kiện cho kiến ​​thức của các quốc gia khác và các nền văn hóa cụ thể của từng quốc gia.

Truyền tải văn hóa và ngôn ngữ

Ngôn ngữ được học, có nghĩa là nó có thể được truyền qua văn hóa. Trẻ em mầm non học ngôn ngữ đầu tiên từ khi tiếp xúc với những từ ngẫu nhiên mà chúng gặp phải trong và ngoài nhà của chúng. Khi chúng đến tuổi đi học, chúng được dạy bằng ngôn ngữ đầu tiên hoặc ngôn ngữ khác. Nếu đó là ngôn ngữ đầu tiên, trẻ em được dạy viết và đọc, cách chính xác để xây dựng câu và cách sử dụng ngữ pháp chính thức. Tuy nhiên, kiến ​​thức ban đầu của đứa trẻ về cấu trúc cơ bản và từ vựng của ngôn ngữ đầu tiên đã được học trước khi đứa trẻ đi học.

Ngược lại, văn hóa được truyền đi một phần lớn, bằng ngôn ngữ, thông qua việc dạy học. Ngôn ngữ là lý do tại sao con người có lịch sử mà động vật không có. Trong nghiên cứu về hành vi của động vật thông qua quá trình lịch sử, sự thay đổi hành vi của chúng là kết quả của sự can thiệp của con người thông qua thuần hóa và các loại can thiệp khác.

Truyền tải ngôn ngữ và văn hoá

Văn hóa của con người, mặt khác là sự khác biệt như ngôn ngữ của thế giới. Chúng có thể thay đổi theo thời gian. Ở các nước công nghiệp, những thay đổi về ngôn ngữ diễn ra nhanh hơn.

Văn hóa không được học bằng cách bắt chước mà bằng lời dạy bằng miệng. Có thể có một số giả, nếu người học vẫn còn trẻ. Với ngôn ngữ, phương pháp kiểm soát xã hội, sản phẩm, kỹ thuật và kỹ năng được giải thích. Ngôn ngữ nói được cung cấp một lượng lớn thông tin có thể sử dụng cho cộng đồng. Điều này giúp đẩy nhanh việc thích nghi với môi trường mới hoặc các trường hợp thay đổi.

Sự ra đời của chữ viết đẩy nhanh quá trình phổ biến văn hóa. Khi thông tin được thể hiện bằng chữ viết nó sẽ lan rộng hơn. Quá trình này được đẩy nhanh hơn nữa bởi sự gia tăng về đọc viết và phát minh ra in ấn.

Các kỹ thuật hiện đại để truyền tải thông tin nhanh chóng trên toàn cầu thông qua phát thanh truyền hình và sự hiện diện của các dịch vụ dịch thuật trên khắp thế giới giúp người dùng có thể tiếp cận kiến thức có thể sử dụng ở mọi nơi trên thế giới. Vì vậy, thế giới hưởng lợi từ việc chuyển giao nhanh, sẵn có và trao đổi kiến thức xã hội, chính trị, công nghệ và khoa học.

Đồng hóa, phân biệt xã hội và ngôn ngữ

Qua thời gian, các biến thể xuất hiện trong một ngôn ngữ. Việc truyền tải một ngôn ngữ là tự duy trì, trừ khi có sự can thiệp có chủ ý. Tuy nhiên, nó đã trở thành quan trọng đối với con người để cải thiện hệ thống phân cấp xã hội của họ và tình trạng xã hội để thăng tiến cá nhân. Vì vậy, nhiều người tu luyện phương ngữ đúng với các tính năng ngữ âm, ngữ pháp và từ vựng để làm cho bản thân tốt hơn phần còn lại và được chấp nhận trong các cộng đồng mới.

Một ví dụ về hiện tượng này là sự khăng khăng của những người nhập cư từ châu Âu nói tiếng Anh Mỹ khi họ quyết định chuyển sang Hoa Kỳ. Đó là bởi vì họ nhận ra rằng nói tiếng Anh Mỹ là dấu hiệu chấp nhận ở đất nước mới của họ. Thật bất ngờ, người nhập cư thế hệ thứ ba bây giờ muốn liên lạc với ngôn ngữ của tổ tiên họ.

Đa dạng văn hóa và ngôn ngữ

Văn hóa thống nhất một cộng đồng mặc dù có sự đa dạng trong sự thống nhất đó. Ví dụ, các bài phát biểu được sử dụng bởi thế hệ cũ có thể khác với bài phát biểu được sử dụng bởi những người trẻ tuổi. Hơn nữa, các nhóm khác nhau có thể nói một ngôn ngữ, nhưng sẽ có các tập con được sử dụng bởi các nhóm người khác nhau. Có thể có sự khác biệt nhỏ trong ngôn ngữ được sử dụng bởi một giáo sư so với một được sử dụng bởi một nhân viên văn phòng trẻ. Mọi người có thể sử dụng một hình thức khác nhau của cùng một ngôn ngữ trong diễn đàn trực tuyến, mà sẽ rất khác với ngôn ngữ được sử dụng bởi các phương tiện truyền thông và các cá nhân được đào tạo cổ điển.

Ngôn ngữ được sử dụng theo nhiều cách khác nhau và rộng rãi, các loại ngôn ngữ có thể được phân loại thành địa lý (chỉ được sử dụng trong các phần cụ thể của cộng đồng), xã hội (giống được sử dụng bởi các nhóm xã hội dựa trên nghề nghiệp, giới tính và tuổi) và chức năng (được sử dụng dựa trên chức năng) và tình hình). Những yếu tố này dẫn đến sự hình thành các phương ngữ bổ sung tính đa dạng cho ngôn ngữ.

Dịch Thuật Số 1 - Đối Tác Đáng Tin Cậy Trong Lĩnh Vực Dịch Thuật Chất Lượng Cao

Dịch Thuật Số 1 Thương hiệu dịch thuật công chứng nổi tiếng từ 2008, Dịch Thuật Số 1 đã trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, với tập thể ban lãnh đạo đam mê đầy nhiệt huyết, đội ngũ chuyên viên tận tình và chuyên nghiệp. Dịch Thuật Số 1 luôn khẳng định được mình là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp về ngôn ngữ và trở thành đối tác thân thiết của nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia…

Các dịch vụ chính chúng tôi cung cấp:

  • Dịch thuật và Bản địa hoá
  • Công chứng và Sao y
  • Phiên dịch
  • Hợp pháp hoá lãnh sự
  • Lý lịch tư pháp

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ngay và tốt nhất!

 LIÊN HỆ DỊCH NGAY!