Có rất nhiều ngôn ngữ được nói ở Canada là sự phản ánh chiều dài lịch sử của đất nươc và nguồn gốc thời thuộc địa. Từ một quan điểm chính thức, Canada là một quốc gia song ngữ, cả tiếng Pháp và tiếng Anh được công nhận là ngôn ngữ chính thức của quốc gia, nhưng cũng có vô số các ngôn ngữ không chính thức được sử dụng trong nước, từ tiếng Đức và tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Punjabi và tiếng Trung. Điều này không bao gồm số lượng lớn các ngôn ngữ bản xứ có thể được nghe trên khắp đất nước, đặc biệt ở vùng cực bắc Canada. Theo thông tin điều tra dân số mới nhất, có hơn 50 ngôn ngữ khác biệt và nhiều thổ ngữ bản xứ được nói trên khắp Canada, được phân thành 11 nhóm ngôn ngữ thổ dân. Trong số đó, chỉ có Ojibway, Inuktitut và Cree được nói bởi một nhóm lớn những người nói đủ lớn để được coi là có liên quan. Ngôn ngữ Salishan cũng được sử dụng ở Cao nguyên Tây Bắc, trong khi ngôn ngữ Iroquoian và Algic được sử dụng trong khu vực văn hoá Đông Woodlands.
 
tim hieu ve ngon ngu cua dat nuoc Canada
 
 
 
Tiếng Pháp và tiếng Anh ở Canada
 
Giới thiệu
 
Tiếng Anh và tiếng Pháp là ngôn ngữ đồng chính thức của Canada, và cả hai đều được sử dụng trong các tổ chức chính phủ liên bang của quốc gia. Điều này có nghĩa là công chúng có quyền liên lạc và nhận các dịch vụ từ các cơ quan chính phủ liên bang bằng tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và nhân viên chính phủ liên bang có quyền lựa chọn làm việc bằng ngôn ngữ chính thức mà họ lựa chọn trong ngôn ngữ song ngữ được chỉ định vùng.
 
Chính phủ liên bang của Canada cam kết thúc đẩy sự bình đẳng và tình trạng của tiếng Anh và tiếng Pháp trong xã hội Canada và hỗ trợ cho sự phát triển của các cộng đồng thiểu số ngôn ngữ Anh và Pháp. Hiến chương Canada về Các Quyền và Tự do quy định về quyền ngôn ngữ ở Canada và Đạo luật Ngôn ngữ Chính thức quy định cụ thể các nghĩa vụ của các cơ quan chính phủ Canada ở cấp liên bang.
 
Ngày nay tại Canada, tiếng Pháp và tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên hoặc tiếng mẹ đẻ của 23,2 phần trăm và 58,8 phần trăm dân số Canada. Về phân bố địa lý, 95 phần trăm số người sống ở Quebec nói tiếng Pháp, và 45 phần trăm là song ngữ (tiếng Pháp / tiếng Anh). Phần lớn dân số (97 phần trăm) ở phần còn lại của Canada biết làm thế nào để nói tiếng Anh, và 7,5 phần trăm có thể nói tiếng Pháp. Vành đai song ngữ của Canada, trong đó có 63 phần trăm người Can-xiêng song ngữ cư ngụ, bao gồm Quebec, đông bắc Ontario, và một phần của Ottawa. Ở Quebec, tỷ lệ song hành đã tăng từ 26% lên 40% trong hai thập kỷ qua.
 
Lịch sử của chính sách song ngữ Canada có thể được truy ngược theo Đạo luật Bắc Mỹ của Anh năm 1867, chính thức cho phép sử dụng cả tiếng Pháp và tiếng Anh trong các cuộc tranh luận nghị viện và các thủ tục của tòa án liên bang. Phần 133 của Đạo luật đó cũng quy định rằng tiếng Anh và tiếng Pháp nên được sử dụng trong các tạp chí và hồ sơ của Quốc hội, và pháp luật đó nên được ban hành bằng cả hai ngôn ngữ chính thức.
 
Tem liên bang bắt đầu được thực hiện bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp vào năm 1927, và năm 1936, tiền giấy cũng trở thành ngôn ngữ song ngữ. Văn phòng Dịch thuật, một tổ chức liên bang, được thành lập năm 1934 bởi Đạo luật của Quốc hội, và năm 1959, những phiên dịch đồng thời được đưa ra trong Hạ viện.
 
Nhiều thay đổi được đưa ra vào năm 1969, khi Quốc hội Canada thông qua Đạo luật Ngôn ngữ Chính thức đầu tiên, công nhận tiếng Pháp và tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức được sử dụng trong tất cả các tổ chức liên bang. Trong số những điều khác, ACT đã tuyên bố rằng tất cả người dân Canada có quyền xuất hiện trước tòa án và toà án liên bang sử dụng một ngôn ngữ chính thức mà họ lựa chọn. Cuối cùng, vào năm 1997, biên bản ghi nhớ giữa Ban Thư ký Ban Tài chính và Cơ quan Di sản Canada đã làm cho tất cả các phòng ban có trách nhiệm với quan điểm của các nhóm thiểu số ngôn ngữ chính thức.
 
Tiếng Pháp ở Canada
 
Vào thế kỷ 17, những người định cư ở Pháp đã thành lập hai thuộc địa ở Bắc Mỹ: Acadia, bây giờ là Nova Scotia; Và New France, những gì bây giờ là tỉnh Quebec.
 
Giữa năm 1755 và 1763, 10.000 trong số 14.000 người sống ở Acadia đã bị trục xuất bởi người Anh, nhưng một số lớn những người lưu vong này sau đó trở về và định cư tại New Brunswick, Prince Edward Island và Nova Scotia, nơi họ gia nhập người Acadians khác đã trốn thoát khỏi sự trục xuất. Hiện tại, có khoảng 300.000 người ở ba tỉnh này cho rằng tiếng Pháp là tiếng mẹ đẻ của họ, hầu hết là con cháu trực tiếp của Acadians gốc.
 
New France phát triển chậm ở Canada, bắt đầu với dân số 13.000 năm 1695 và tăng lên 70.000 vào năm 1763, khi nó trở thành thuộc địa của Anh. Sau cuộc chinh phục nước Anh của New France, nhập cư từ Pháp giảm đáng kể, và đã không nhận lại cho đến đầu thế kỷ 20, khi nhập cư Pháp đã ở mức cao nhất mọi thời đại. Ngày nay, số người nói tiếng Pháp ở Quebec là hơn 5,5 triệu, trong khi các khu vực phía tây Quebec, từ Ontario đến British Columbia, là nơi sinh sống của khoảng 800.000 người nói tiếng Pháp.
 
Do số người nói tiếng Pháp đông, người ta có thể chắc chắn rằng cộng đồng Pháp ngữ của Quebec sẽ sống sót trong tương lai, đặc biệt khi bạn xem xét các đạo luật gần đây nhằm tôn trọng quyền của các cộng đồng này. Ngoài New Brunswick và Ontario, sự sống còn của các cộng đồng người nói tiếng Pháp còn ít chắc chắn hơn, Dữ liệu điều tra dân số gần đây cho thấy, ít nhất ở ba tỉnh (British Columbia, Saskatchewan và Newfoundland) dân số nói tiếng Pháp đang suy giảm nhanh chóng, do sự đồng hoá thành phần đa số nói tiếng Anh.
 
Các chuyên gia ngôn ngữ đã tiến hành một số nghiên cứu liên quan đến ngôn ngữ tiếng Pháp, đặc biệt là từ những năm 1960, ở các vùng biển như Newfoundland, Quebec và Ontario ở cả khu vực nông thôn và thành thị, tuy nhiên bốn tỉnh phía tây đã bị bỏ mặc cho đến gần đây.
 
Nói chung, Acadians và người Pháp-Canada hiểu nhau khá dễ dàng, mặc dù có một số khác biệt nhỏ trong các loại tiếng Pháp họ nói. Tiếng Pháp Acadian, được nói trong Maritimes và các phần của Quebec, được đặc trưng bởi một số đặc điểm ngữ âm đặc biệt, chẳng hạn như việc sử dụng nguyên âm "u" thay vì "o" mở. Nó cũng được đặc trưng bởi nhiều từ có nguồn gốc từ những vùng Pháp chiếm đóng, nơi họ nhập cư - vùng phía nam của Loire.
 
Tiếng Pháp của người Canada, khi nói trên một khu vực địa lý rộng lớn, và có sự khác biệt về từ vựng và cách phát âm giữa các vùng (Montréal, Québec City, trung tâm Québec, Saguenay-Lac Saint-Jean, thung lũng Ottawa, miền bắc Ontario, ...) Đồng nhất hơn so với tiếng Pháp ở Châu Âu, thể hiện sự khác biệt giữa các vùng với một lãnh thổ nhỏ hơn.
 
Ngôn ngữ tiếng Anh, hoặc Anglicisms, như các nhà ngôn ngữ học gọi họ; Cũng có ảnh hưởng đến tiếng Pháp ở Canada, đặc biệt là trong thế kỷ 19 và nửa đầu thế kỷ 20. Trong thời kỳ đó, Pháp đã bị chi phối bởi tiếng Anh trong nhiều lĩnh vực của xã hội Canada, và như vậy, nhiều từ ngữ và cách sử dụng của sau này đã trở thành phổ biến trong người nói tiếng Pháp.
 
Trong hai thế kỷ qua, nhiều người Canada thuần túy người Pháp - những người tin rằng điều quan trọng là giữ gìn sự tinh khiết của người Pháp gốc Canada và tái tạo cảm giác tự hào trong quốc gia Pháp-Canada - đã ủng hộ việc loại bỏ anglicisms; Một nỗ lực đang bắt đầu trả giá ở những khu vực như Quebec.
 
Tiếng Anh ở Canada
 
Mặc dù tiếng Anh có thể xuất hiện ở Canada trước thế kỷ 19, nhưng không có đủ người nói hoặc cũng không đủ các tính năng quan trọng trong ngôn ngữ để nó được coi là một thứ khác ngoài tiếng Anh của Vương quốc Anh. Tuy nhiên, giữa năm 1825 và 1846 hơn một nửa triệu người nhập cư đến Canada trực tiếp từ Anh, và đến năm 1871 trên 2 triệu người ở Canada đã liệt kê Đảo Anh làm nguồn gốc của họ. Những người Canada mới mang theo họ một loại tiếng Anh mà họ đã học được từ cha mẹ họ ở quê nhà, và nó không có chút gì giống với cái mà bây giờ được gọi là Standard English Anh, hoặc chỉ đơn giản là Tiêu chuẩn tiếng Anh.
 
Theo các chuyên gia, có vẻ như những người nhập cư Anh sang Canada không có bằng cấp cao. Vì vậy, họ đã không mang theo một hình thức "thích hợp" của tiếng Anh đã được nói đến, ví dụ như bởi các sinh viên tốt nghiệp của Đại học Oxford và Đại học Cambridge. Thay vào đó, họ mang theo một loại tiếng Anh giản dị hơn cho đất nước, một tình huống khiến cho những người nhập cư có học vấn thiểu số phản đối, bao gồm cả một phụ nữ tên là Susanna Moodie, người đã viết cuốn sách Roughing It in the Bush (1852), một cuốn tiểu sử về Cuộc đấu tranh của cô với tiếng Anh Canada. Tuy nhiên, loại tiếng Anh được giới thiệu đến Canada vào đầu thế kỷ 19 không theo tiêu chuẩn. Nó đã được nói bằng tiếng Anh, thường là điển hình của khu vực, từ quê hương của người nói, như Ireland, Yorkshire hoặc Devon.
 
Khi các cá nhân di chuyển xa quê hương, hai điều xảy ra với ngôn ngữ của họ. Thứ nhất, nó thoát những ảnh hưởng trực tiếp của những thay đổi trong ngữ pháp và cách phát âm diễn ra bằng ngôn ngữ mẹ đẻ; Và thứ hai, nó trải qua những thay đổi lớn trong từ vựng và những từ ngữ lóng để cho phép người dùng của nó có thể thích ứng với lời nói của họ với hoàn cảnh mới của họ. Điều này chắc chắn là trường hợp của những người nhập cư Anh đến Canada để bắt đầu một cuộc sống mới.
 
Mặc dù có sự phát âm khác nhau giữa tiếng Anh Anh và Tiếng Anh Canada, sự khác biệt về ngữ pháp rất ít. Điều này là bởi vì tất cả những thay đổi lớn đã ảnh hưởng đến cấu trúc ngữ pháp của tiếng Anh đã diễn ra ở Anh trước khi hầu hết mọi người di cư đến Canada.
 
Ngày nay tiếng Anh là ngôn ngữ nổi bật nhất được nói ở Canada, ngôn ngữ đầu tiên cho gần 60 phần trăm dân số. Ngay cả ở những tỉnh mà tiếng Pháp thường được nghe nhiều nhất, đa số cư dân có thể nói được ít nhất một số tiếng Anh, và gần một nửa là nói hai ngôn ngữ, có nghĩa là họ thông thạo tiếng Pháp và tiếng Anh.
 
Ngôn ngữ khác nói ở Canada
 
 
Giống như Hoa Kỳ, Canada đang trở thành một điểm giao thoa của các sắc tộc, văn hoá và ngôn ngữ khác nhau. Thống kê từ Canada cho thấy trong khi hầu hết mọi người ở Canada nói tiếng Anh hoặc tiếng Pháp ở nhà, cứ sáu người thì có một người nói rằng có một thứ tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp. Cuộc khảo sát cũng cho biết rằng các nhóm ngôn ngữ phát triển nhanh nhất trong nước là những ngôn ngữ thường xuyên được nói ở Châu Á và Trung Đông.
 
Dưới đây chúng tôi đã liệt kê hai mươi ngôn ngữ nói trên của Canada - ngôn ngữ nói ở nhà của những người sống ở Canada, tổng số người nói và phần trăm dân số mà họ đại diện:
 
Tiếng Anh:                20,584,775 (67,1%)
Tiếng Pháp:               6,608,125 (19,1%)
Tiếng Hoa:                790,035 (2,6%)
Punjabi:                  500.000 (1.0%)
Tiếng Tây Ban Nha:        209.955 (0.7%)
Tiếng Ý:                  170.330 (0.6%)
Tiếng Hà Lan:             159,440 (0,6%)
Ucraina:                  148.090 (0.5%)
Ả Rập:                    144.745 (0.5%)
Đức:                        128.350 (0.4%)
Tagalog                   119.345 (0.4%)
Tiếng Việt             111,440 (0,4%)
Bồ Đào Nha          103.875 (0.3%)
Urdu                      102.805 (0.3%)
Tiếng Ba Lan         101.575 (0.3%)
Hàn Quốc               101.500 (0.3%)
Người                     97.220 người Ấn Độ (0.3%)
Nga                        93.805 (0.3%)
Tiếng Tamil           92.680 (0.3%)
Tiếng Hy Lạp        55.100 (0.2%)
Gujarati                 52.715 (0.2%)
 
Các tỉnh có tỷ lệ phần trăm dân số cụ thể nói tiếng Pháp hoặc tiếng Anh là ngôn ngữ đầu tiên của họ là British Columbia, 16,6%; Ontario, 16,1 phần trăm; Manitoba, 10,1 phần trăm; Và Alberta, 9,8%. Mặt khác, có thể tìm thấy nhiều người nói tiếng nước ngoài ở Ontario (1.934.235); Tiếp theo là British Columbia (676,911); Tiếp theo là Quebec (562.860).
 
Ngôn ngữ thổ dân Canada
 
Trong thế kỷ qua hoặc hơn, khoảng 10 trong số các thổ dân Canada đã từng phát triển mạnh đã bị tuyệt chủng, và ít nhất là một tá đang trên bờ vực. Vào năm 1996, chỉ có ba trong số 50 ngôn ngữ Thổ dân địa phương - Cree, Inuktitut và Ojibway - đã có đủ số lượng quần thể được coi là thực sự an toàn khỏi nguy cơ tuyệt chủng trong dài hạn. Điều này không gây sốc khi bạn xem xét tình hình hiện tại. Khoảng 800.000 người khẳng định bản sắc thổ dân hoặc sắc tộc, chỉ có một phần tư nói tiếng thổ dân là ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, và thậm chí còn ít nói ngôn ngữ ở nhà.
 
Năm mươi thổ ngữ thổ dân ở Canada thuộc 11 gia đình ngôn ngữ chính: 10 gia đình ngôn ngữ First Nation và Inuktitut. Một số trong những gia đình này được coi là lớn và mạnh mẽ, trong khi một số khác thì nhỏ và dễ bị tổn thương.
 
Ba gia đình ngôn ngữ lớn nhất đại diện cho 93 phần trăm những người có tiếng mẹ đẻ của thổ dân. Khoảng 150.000 người có ngôn ngữ Algonquian là ngôn ngữ đầu tiên của họ, một nhóm ngôn ngữ bao gồm Cree và Ojibway. 28.000 khác có Inuktitut làm ngôn ngữ mẹ đẻ của họ, và 20.000 người có Athapaskan. 8 gia đình ngôn ngữ còn lại chỉ chiếm 7 phần trăm số người có tiếng thổ dân đầu tiên, một dấu hiệu cho thấy các loại ngôn ngữ này có quy mô tương đối nhỏ.
 
Dịch thuật số 1 là một trong những công ty dịch thuật hàng đầu cung cấp dịch vụ dịch thuật tiếng Anh và dịch thuật tiếng Pháp nhanh chóng và chuẩn xác.

Dịch Thuật Số 1 - Đối Tác Đáng Tin Cậy Trong Lĩnh Vực Dịch Thuật Chất Lượng Cao

Dịch Thuật Số 1 Thương hiệu dịch thuật công chứng nổi tiếng từ 2008, Dịch Thuật Số 1 đã trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, với tập thể ban lãnh đạo đam mê đầy nhiệt huyết, đội ngũ chuyên viên tận tình và chuyên nghiệp. Dịch Thuật Số 1 luôn khẳng định được mình là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp về ngôn ngữ và trở thành đối tác thân thiết của nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia…

Các dịch vụ chính chúng tôi cung cấp:

  • Dịch thuật và Bản địa hoá
  • Công chứng và Sao y
  • Phiên dịch
  • Hợp pháp hoá lãnh sự
  • Lý lịch tư pháp

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ngay và tốt nhất!

 LIÊN HỆ DỊCH NGAY!