Tiếng Anh du nhập vào nước Mỹ từ thế kỷ XVII, khi làn sóng di cư từ châu Âu sang châu Mỹ tăng mạnh, số dân di cư này chủ yếu là từ nước Anh sang, họ đến đây khai thác tài nguyên, chiếm đất đai của người bản địa - chủ yếu là người người da đỏ, đồng thời định cư lâu dài tại đây. Trải qua thăng trầm của lịch sử và thời gian, tiếng Anh tại Mỹ đã có nhiều biến đổi để phù hợp hơn với phong cách và tập quán của người Mỹ. 

Và giờ đây tiếng Anh Mỹ trở thành tiếng Anh chuẩn của toàn cầu với cấu trúc ngữ pháp đơn giản hơn  và phát âm chuẩn hơn các ngôn ngữ tiếng Anh khác. Hãy cùng. Hãy cùng Dịch Thuật Số 1 tìm hiểu những đặc điểm, cấu trúc ngữ pháp và so sánh tiếng Anh - Anh và tiếng Anh – Mỹ.

Đặc điểm

Anh – Anh
(British English – Br.E)

Anh – Mỹ
(American English – Am.E)

Phụ âm R ở cuối từ

-      Âm /r/ bị lược bỏ hoàn toàn

-      Phát âm rất nặng và rõ, lưỡi cong ngược vào trong

Thoáng qua thì nghe có vẻ như phát âm theo giọng Anh dễ hơn phát âm theo giọng Mỹ, nhưng không hẳn là vậy. Ví dụ, khi nghe cụm từ by the /steəz/ thì bạn sẽ khó nhận ra nghĩa của từ /steəz/ là gì. Tuy nhiên, nếu nghe phát âm theo giọng Mỹ /steərz/, bạn có thể biết được đó là từ stairs.
Ví dụ:
·        Car [(Br.E) kaː] [Am.E) kaːr]
·        Floor [(Br.E) flɔː] [Am.E) flɔːr]
·        Board [(Br.E) bɔːd] [Am.E) bɔːrd]
·        Bare [(Br.E) beə ] [Am.E) ber]

Phụ âm /t/ ở giữa 2 nguyên âm

-      Vẫn phát âm là “t” rõ ràng và chính xác

-     Phát âm nhẹ hơn, có xu hướng thay thế “t” bằng “d”

Ví dụ:
·        Item: [(Br.E) aɪ.təm ] [Am.E) aɪ.dəm ]
·        Bottle [(Br.E) bɔtl ̩] [Am.E) ba:dl]
·        Computer [(Br.E) kəm’pju:tə] [Am.E) kəm’pju:dər]
·        Letter [(Br.E) ‘letə] [Am.E) ‘ledər]

Nguyên âm /æ/

- Đọc hẳn thành âm /a/

- Đọc thành âm nửa a nửa e.
Bí quyết của cô để đọc âm này đó là há miệng như đang chuẩn bị nói a, nhưng từ vị trí đó, hãy cố gắng bật âm e.

Như các em nhìn trên hình, âm /æ/ này được Am.E phát âm tròn miệng hơn so với âm /e/ trong từ “letter”

Ví dụ:
·        Fast [(Br.E) fɑːst ̩] [Am.E) fæst]
·        Staff [(Br.E) stɑːf  ̩] [Am.E) stæf]
·        Cat [(Br.E) kɑːt] [Am.E) kæt]
·        Lamp [(Br.E) lɑːmp  ̩] [Am.E) læmp]

Nguyên âm o (box, top, hot, god)

- Được phát âm tròn miệng là /ɒ/

- Bị đọc trệch hẳn thành /a:/

Ví dụ:
·        Document [(Br.E) dɒkjʊmənt ] [Am.E) dɑːkjʊmənt]
·        Occupied [(Br.E) ɒkjʊpaɪd  ] [Am.E) ɑːkjʊpaɪd]
·        Copy [(Br.E) kɒpi ] [Am.E) kɑːpi]
·        Monitor [(Br.E) mɒnɪtə ] [Am.E) mɑːnɪtə ]

Các chú ý khác

·        Either [ˈaɪðər]
·        Neither [ˈnaɪðər]
·        Via [vaɪə]
·        Privacy /’praɪvəcɪ/
·        Direction /daɪ'rekʃn/
·        Clerk [klɑːk ̩]
·        Garage [gæridʒ ̩]
·        Schedule [ˈʃɛdjuːl]

·        Either [ˈiːðər]
·        Neither [niːðɚ]
·        Via [viː.ə]
·        Privacy [’prɪ:vəcɪ]
·        Direction [dɪ:'rekʃn]
·        Clerk [klɝːk]
·        Garage [gəˈrɑːʒ]
·        Schedule [skedju:l]

 

 

Nguồn tham khảo: mshoatoeic.com

Dịch Thuật Số 1 - Đối Tác Đáng Tin Cậy Trong Lĩnh Vực Dịch Thuật Chất Lượng Cao

Dịch Thuật Số 1 Thương hiệu dịch thuật công chứng nổi tiếng từ 2008, Dịch Thuật Số 1 đã trải qua nhiều năm hình thành và phát triển, với tập thể ban lãnh đạo đam mê đầy nhiệt huyết, đội ngũ chuyên viên tận tình và chuyên nghiệp. Dịch Thuật Số 1 luôn khẳng định được mình là một trong những doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong việc cung cấp các giải pháp về ngôn ngữ và trở thành đối tác thân thiết của nhiều doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia…

Các dịch vụ chính chúng tôi cung cấp:

  • Dịch thuật và Bản địa hoá
  • Công chứng và Sao y
  • Phiên dịch
  • Hợp pháp hoá lãnh sự
  • Lý lịch tư pháp

Hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ ngay và tốt nhất!

 LIÊN HỆ DỊCH NGAY!