Tag: dịch tài liệu tiếng na uy

  • Tìm Hiểu Sơ Lược Về Tiếng Na Uy

    Tìm Hiểu Sơ Lược Về Tiếng Na Uy

    Tiếng Na Uy (Norsk) là một ngôn ngữ trong hệ ngôn ngữ Ấn - Âu thuộc nhánh phía Bắc của nhóm ngôn ngữ German. Đây là ngôn ngữ chính thức của người dân Na Uy và được sử dụng bởi khoảng 4,7 triệu người.