Tag: học tiếng bồ đào nha

  • Cách Học Tiếng Bồ Đào Nha Hiệu Quả Nhất

    Cách Học Tiếng Bồ Đào Nha Hiệu Quả Nhất

    Bạn muốn học tiếng Bồ Đào Nha một cách nhanh chóng và hiệu quả? Bài viết này của Dịch Thuật Số 1 sẽ cung cấp cho bạn những phương pháp, kỹ thuật và nguồn tài nguyên hữu ích để tiếp cận và tiến bộ trong việc học tiếng Bồ Đào Nha.

  • Tổng quan về tiếng Bồ Đào Nha

    Tổng quan về tiếng Bồ Đào Nha

    Tiếng Bồ Đào Nha là một ngôn ngữ Tây Rôman thuộc ngữ hệ Ấn - Âu bắt nguồn từ bán đảo Iberia. Với hơn 274 triệu người nói, tiếng Bồ Đào Nha là ngôn ngữ được sử dụng nhiều thứ 6 trên thế giới và là ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất ở Nam bán cầu.