Up

Phần mềm Văn bản

Các phần mềm đọc File chuyên dụng như: PDF, AI, PSD, PHP, DOCX.

Phần mềm chụp ảnh SnagIt8