Tag: phiên dịch sự kiện

  • Phiên Dịch Cabin

    Phiên Dịch Cabin

    Trong thời kỳ kinh tế hiện nay với sự phát triển vượt bậc ở thị trường Việt Nam thì buổi hội nghị, hội thảo diễn ra với tần suất ngày càng nhiều. Không chỉ có sức ảnh hưởng là trong nước mà còn đã mở rộng ra thị trường Quốc tế. Chính điều này, đã giúp cho phiên dịch Cabin có cơ hội và nhu cầu nhân sự trong ngành phiên dịch ngày càng nhiều. Hãy cùng Phiên Dịch số 1 tìm hiểu chi tiết về sức ảnh hưởng của ngành phiên dịch Cabin nhé.

    Tìm hiểu về phiên dịch cabin

    Dịch song song, dịch Cabin (Simultaneous Interpreting) là loại hình mà người phiên dịch thường ngồi trong một cabin cách âm, nghe người nói bằng tai nghe và dịch vào microphone, người phiên dịch phải dịch song song ngay sang ngôn ngữ đích trong khi ngưới phát biển đang nói. Loại hình này phù hợp với các hội nghị, hội thảo, sự kiện lớn của các tập đoàn, cơ quan chính phủ.