Tag: kỹ năng dịch thuật

  • Dịch Tiếng Anh Chuyên Ngành Cần Những Kỹ Năng Nào?

    Những Kỹ Năng Dịch Tiếng Anh Cần Có

    Việt Nam đang trong quá trình tham gia hội nhập kinh tế - quốc tế với các quốc gia trên thế giới. Việc thiết lập các mối quan hệ song phương giữa nhiều quốc gia là rất cần thiết cho sự phát triển lâu dài của đất nước. Do vậy, nhu cầu về dịch thuật ngày càng được các doanh nghiệp Việt Nam chú trọng và phát triển mạnh mẽ. Đặc biệt là dịch tiếng Anh chuyên ngành. Hãy cùng Dịch Thuật Số 1 tìm hiểu những kỹ năng cần có khi dich thuật tiếng Anh chuyên ngành nhé!