Tag: lời khuyên để có tác phẩm văn học dịch tốt nhất

  • 6 Lời Khuyên Hữu Ích Cho Một Dịch Giả Văn Học

    6 Lời Khuyên Hữu Ích Cho Một Dịch Giả Văn Học
     
    Trở thành một dịch giả văn học chuyên nghiệp là mong muốn hầu hết của các nhà dịch giả, đặc biệt trước thực trạng tình hình dịch thuật văn học tại Việt Nam vốn đang có nhiều báo động như hiện nay.