Tag: dịch thuật tài liệu công nghệ thông tin

  • Phương pháp Học và Dịch thuật tiếng Anh chuyên ngành Công Nghệ Thông Tin

    Dịch Tiếng Anh, Cách học và dịch thuật Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin hiệu quả
    Tiếng Anh công nghệ thông tin là chuyên ngành rộng và phức tạp, liên quan mật thiết tới mảng phần cứng, phần mềm, mạng máy tính và bảo mật thông tin…và nhiều lĩnh vực có liên quan khác. Tiếng Anh dành cho người đi làm trong lĩnh vực công nghệ thông tin thì độ khó lại càng tăng, và phần lớn người làm trong lĩnh vực này đều gặp khó khăn trong việc tiếp xúc và đọc các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Vậy làm thế nào để việc đọc và dịch tiếng Anh chuyên ngành công nghệ thông tin dễ dàng hơn? Dưới đây là một số kinh nghiệm hữu ích mà Dịch Thuật Số 1 chia sẻ để các bạn có thể tham khảo.