Tag: dịch thuật hóa chất

  • Dịch Thuật Chuyên Ngành Hóa Chất

    Dịch Thuật Chuyên Ngành Hóa Chất
    Ngành công nghiệp hóa chất đóng vai trò chủ lực trong ngành kinh tế - kỹ thuật của một quốc gia. Việt Nam đang trong công cuộc hội nhập toàn cầu, nhu cầu về nguyên liệu hóa chất cũng như việc cập nhật các công nghệ, dây chuyền sản xuất tiên tiến trên thế giới ngày càng tăng.