dịch mobile

 • Dịch Thuật Chuyên Ngành Công Nghệ Thông Tin

  Dịch chuyên ngành Tài liệu Công nghệ thông tin

   Vì sao dịch tài liệu chuyên ngành Công nghệ thông tin (CNTT) lại quan trọng? 

  Trước tốc độ phát triển nhanh chóng và luôn thay đổi từng ngày từng giờ của công nghệ thông tin (CNTT), mỗi cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này để đáp ứng yêu cầu công việc đều cần tới tư duy nhanh nhay, khả năng đọc hiểu các tài liệu chuyên ngành để nắm bắt học hỏi công nghệ mới nhất trên thế giới.

 • Địa Phương Hóa Phần Mềm

  Địa Phương Hóa Phần Mềm

   

  Dịch thuật Số 1công ty dịch thuật có năng lực và kinh nghiệm được khẳng định qua nhiều dự án dịch thuật địa phương hóa phần mềm, Việt hóa các phần mềm máy tính, đặc biệt là việt hóa các dòng điện thoại smartphone đang phát triển rất nhanh trên thị trường hiện nay.