Tag: dịch application

  • Địa Phương Hóa Phần Mềm

    Địa Phương Hóa Phần Mềm

     

    Dịch thuật Số 1công ty dịch thuật có năng lực và kinh nghiệm được khẳng định qua nhiều dự án dịch thuật địa phương hóa phần mềm, Việt hóa các phần mềm máy tính, đặc biệt là việt hóa các dòng điện thoại smartphone đang phát triển rất nhanh trên thị trường hiện nay.