Tag: tiếng nói nước Nga

  • Phân Tích Vì Sao Tiếng Nga Có Tầm Ảnh Hưởng Giới Hạn

    Vì Sao Tiếng Nga Lại Có Tầm Ảnh Hưởng Có Giới Hạn?

    Tiếng Nga là một ngôn ngữ có tầm quan trọng và phổ biến không chỉ tại Nga mà còn ở các quốc gia từng là một phần của Liên Xô, bao gồm các nước vùng Baltic, Kavkaz, Ukraina, và một số quốc gia ở Trung Á. Toàn thế giới hiện có khoảng hơn 300 triệu người sử dụng tiếng Nga, trong đó Nga chiếm khoảng 150 triệu người nói.