Tag: dịch tiếng Lào sang tiếng Việt

  • Tổng quan về ngôn ngữ Lào

    Tìm Hiểu Sơ Lược Về Tiếng Lào

    Tiếng Lào là ngôn ngữ chính thức của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và được sử dụng rộng rãi trong cộng đồng người Lào tại các quốc gia lân cận như Thái Lan, Campuchia và Việt Nam.

  • Vì Sao Tiếng Thái Và Tiếng Lào Lại Có Thể Giao Tiếp Được Với Nhau?

    Vì Sao Tiếng Thái Và Tiếng Lào Lại Có Thể Giao Tiếp Được Với Nhau?

    Tiếng Thái và tiếng Lào là hai ngôn ngữ thuộc nhóm ngôn ngữ Tai-Kadai, được sử dụng rộng rãi tại Đông Nam Á, đặc biệt là tại Thái Lan và Lào. Dù là hai ngôn ngữ riêng biệt, nhưng người nói tiếng Thái và tiếng Lào có thể giao tiếp với nhau một cách tương đối dễ dàng. Điều này có thể được giải thích thông qua một số lý do sau đây: